Retningslinjer

Covid 19 – Viktig informasjon fra Lund håndballklubb!

Rev. 7.10.2020
– Informasjon om Covid-19 og håndball finnes på denne linken.
– Veileder for gjennomføring av kamper finnes her.
Vi åpner nå for at inntil 50 tilskuere kan være til stede under kamper i Starthallen.
Hjemmekamper som spilles i andre haller som Gimlehallen eller Aquarama, prøver vi å etterstrebe samme instruksjoner som nevnt i dette skriv. Husk at man da er ansvarlig for egen kamp og ikke andre kamper i samme hall. Her må trenere/foreldrekontakter/foredre ha et felles ansvar om å registrere sine tilskuere (bilde kan brukes) evt. må navn noteres. Bortelaget har ansvar for sine tilskuere og hjemmelaget for sine tilskuerer. Liste må sendes Ole-Petter etter endt kamp. (ole-petter.mortensen@vpkpeterson.no) og merkes med Lund HK, lag, kampnummer og dato.

Viktig:
REGISTERING AV ALLE SOM ER TIL STEDE – Koronavakt – gjennomføring av kamp.

Et av kriteriene for å få lov til å arrangere aldersbestemte kamper er at det er en koronavakt til stede som skal sørge for at alle overholder en-metersregelen og at alle som er til stede registreres med navn og mobilnummer. Dette av hensyn til mulig smittesporing.

I Starthallen blir det satt opp plakater med en QR-kode. Alle besøkene (unntatt spillere og trenere) skanner koden med mobilkamera. Klikk deretter på linken som fører deg til en registreringsside. Fyll ut navn og mobilnummer. Koronavakt henviser tilskuere til til å registrere seg på denne måten.

De besøkende som ikke har egnet mobil eller som kan registreres av familie, må registreres med nav og telefonnummer på egen ark. Arket legges i veske sammen med PC som leveres til Ole-Petter etter arrangementslutt.

Formålet med registreringen er evt. smittesporing. Listene slettes etter ti dager.

Garderober og dusj
Alle garderober og dusjanlegg tilhørende Starthallen er stengt.

Rengjøring
Koronavakt mp (sammen med sekretariatet) vaske over alle kontaktflater med sprit når alle er ute av hallen. Dette gjelder også sekretariatet, benker, stoler og dørhåndtak.

Husk at i alle sammenhenger skal følgende alltid overholdes:

Syke personer skal holde seg hjemme.
Gos hånd- og hostehygiene og forsterket renhold.
Hold minst en meters avstand og reduser kontakt mellom personer utenfor kampen, også på innbytterbenken og ved reise til og fra.


Mvh.
Styret i Lund Håndballklubb