Oppstart trening!

Hei alle i Lund Håndball,

Helsedirektoratet har vedtatt at idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs skal stenges.

De generelle retningslinjene ble noe oppmyknet fra Helsedirektoratets side 1. april, men Norges Håndballforbund (NHF) ber fortsatt alle sine medlemmer om å unngå tradisjonell håndballaktivitet.

Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges. Basert på dagens informasjon er det klart at dette blant annet utelukker all aktivitet som innebærer bruk av håndball, med eksempelvis pasninger og kast/mottak som involverer flere personer.

I første omgang åpner klubben for at jenter over 11 år kan starte med trening fra og med uke 18. Fra jenter 10 og nedover vil styret fortløpende vurdere oppstart etter NHF’s anbefalinger og erfaringer basert på første uke med trening.

Styret har derfor laget noen retningslinjer som må følges for de som vil trene.

 • Ansvarlig trener signerer på at de har gjennomgått og forstått reglene. Skal sendes på mail til styret v/Erik Tønnessen . Reglene skal også være distribuert til spillere og foreldre før oppstart
 • I tilfelle smitte, så må det også lages liste over hvem som deltar på treningene og denne sendes også til styret
 • Ingen oppstart før godkjennelse fra Styret
 • Inntil 2 treninger pr. uke – må melde tilbake til klubb hvor og når det skal trenes. Styret vil kunne komme for å sjekke at regler overholdes
 • Trening må organiseres i soner, og spillere MÅ holde seg i sin sone
 • Det kan Maksimum være 4 spillere pr gruppe, og en trener. Er det ikke nok voksne, kan ikke trening gjennomføres.
 • Det er ikke tillatt med bruk av ball.

I tillegg skal følgende overholdes:  Regler  / konsekvenser

NHF koronavettregler skal følges   https://www.handball.no/nyheter/2020/03/oppdatert-koronainfo/

 • Spillere og ledere med symptomer på sykdom skal ikke delta. Dette gjelder selvfølgelig også alle som har karantene/isolasjon
 • Ved brudd på reglene må gruppen på fremtidige treninger halvere antall deltakere, gjentatte brudd fører til at laget ikke får trene.
 • Lag fra 11-16 år må ha en trener/voksen pr. 4 spillere.
 • Vær obs på at reglene også gjelder før og etter trening. Dvs. ingen samling av gruppen uten riktig avstand
 • Møter ikke nok trenere kan bare «riktig» antall spillere trene – resten må gå hjem
 • Personlige drikkeflasker må merkes med navn.
 • Trener skal ha med såpe/desinfiserende middel
 • Alle har et ansvar for at reglene overholdes
 • Ønsker noen ikke å delta – stiller disse spillerne på lik linje som alle spillerne når ny oppstart skjer og vi er tilbake i normale rammer
 • Klubben har ikke utendørs treningstid, så kun ledig plass kan benyttes. Kommer det noen med tildelt tid, må vi avslutte
 • Bekrefter å avslutte trening dersom det skjer brudd på reglene

Vedlagt ligger generell info ang Korona, og info som NHF har sendt ut. Dette må leses og forstås.

Vi i styret ønsker ikke å være korona-politi. Vi må gi lagets ledere den tillit at de etterlever reglene. Vi vil imidlertid fra tid til annen dukke opp for å etterse.

Det viktigste er at trenerne får formidlet viktigheten av reglene til spillerne slik at alle vet hva de har å forholde seg til, dette innebærer også at terskelen for, på eget initiativ, å avbryte en trening må være lav.

Styret i Lund Hk