Filosofi

Klubbinfo

LUND HÅNDBALLKLUBBS SPORTSLIG RAMMEPLAN

Planens målsetning er å få til en planlagt progresjon i trenings- og læringsprossen for spillerne.

Trenere, oppmenn og styret får en plan å arbeide etter. Både på det sportslige og sosiale området.

Skal sikre kontinuitet i arbeidet uavhengig av bytte av trenere og styre.

Planen omhandler alle alderstrinn.

Rammeplanen skal

Gjøre det enklere og dermed attraktivt å være leder/trener i Lund Håndball.

Gi spillerne en forutsigbarhet i hva de går til på de ulike alderstrinn.

Inneholde målsetting for de enkelte alderstrinn

Gi foreldre en dokumentasjon på hva vi som klubb ønsker å tilby våre spillere .

Vi skal stille lag i alle aldersbestemte klasser.

Vi jobber for, og ønsker at alle våre trenere skal skoleres etter det nivået de er trenere på.

Vi ønsker at alle lag skal ha to trenere og en oppmann

Jenter 6 år – Idrettsskolen

 

Jenter 7 – 8 år

Treningen skal være lekbetont

Allsidig trening, stikkord koordinasjon

Gradvis balltrening

Starte med veileding og basisferdigheter

Treningstid fortrinnsvis i Starthallen

Skape et godt lagmiljø, og jobbe med det sosiale

Primært foreldre som trenere

1 trening pr. uke

Deltakelse i Mini-ringen.

Jenter 9 år

Grunnleggende innføring i håndballspillet

Lekbetonte øvelser med mye ballkontakt

Lekbetont trening som gir generell utholdenhet, styrke og smidighet.

Fokus på basisferdigheter.

Starte med opplæring i samspill og samhandling.

Primært foreldre som trenere.

1 trening pr. uke.

Deltakelse i aktivitetsserien.

 

Jenter 10 – 11 år

Lekbetonte øvelser for bedring av basisferdigheter. Spesielt kast og mottak.

Veiledning individuelt.

Det skal drives individuell trening, og man starter posisjonering av spillerne.

Fortsatt fokus på samspill og samhandling, og tilnærme seg til 7’er håndball.

Starte fokus på målvaktstrening/spesialisering.

Delta i aktivitetsserien, og alle skal spille.

1 – 2 treninger i uken.

Primært foreldre som trenere.

 

Jenter 12 – 13 år

Videreføring av ballbehandling for å øke tekniske ferdigheter, finter og skudd.

Introdusere spillsituasjoner som inneholder valgmuligheter for enkeltspillere.

Videreføre individuell trening.

Starte fokusering på styrke/kondisjon.
Spilling og spilletid skal tilpasses den enkelte spillers ferdigheter, sett opp mot hva laget kan prestere i den enkelte kamp

Skadeforebyggendetrening

 

På dette nivået starter man også med en spissing.

De beste deltar på sonelag i kretsens regi (J13).

Arbeide for at trenere skal være skolerte.

Her kan man starte med å sette krav til spillerne.

Målsetningen er 3 treninger i uken.

 

Jenter 14 – 15 år

Fortsatt stor vekt på basistrening, finter og skudd.

Økende innslag av spillsituasjoner for å utvikle spilleforståelse, og treffe riktige valg i gitte situasjoner.

Videreutvikle samspill og samhandling.

Automatisering av teknikk.

Vektlegge klubb/lags miljø slik at spillerne blir med opp på dette trinnet og videre oppover.

Skadeforebyggendetrening

Utholdenhetstrening.

Styrketrening.

Øke satsingen på trenersiden.

Skadeforebyggende trening.

Dersom laget kvalifiserer seg, ønsker klubben spill i regionalserie

Mulighet for deltagelse på bylag

Minimum 3 treninger i uken.

 

Jenter 16 år

Fortsette vektlegging av ballteknisk trening.

Stor vektlegging på individuell spesialisering.

Jobbe med taktiske og tekniske ferdigheter hos hver enkelt.

Deltagelse i regional serie/kvalifisering til Bring.

Utholdenhetstrening

Skadeforebyggendetrening

Styrketrening

I denne klassen starter samarbeidet med klubbene rundt oss, i henhold til Samarbeidsavtalen

Forberede jentene på damehåndball

Minimum 3 treninger i uken.

 

Damelaget

Opprettholde det gode samholdet og miljøet som er.

Være positive til nye damespillere.

Trene 2 ganger i uken