Treningsstopp til 18. januar!

I lys av dagens pressekonferanse der regjerningen ber om at:
«Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter»
blir det treningstopp for alle Lund Håndballklubbs lag til denne datoen eller til nye retningslinjer foreligger.
Mvh. Styret