Idrettspolitisk debatt!

Idrettsrådet arrangerer idrettspolitisk debatt i Caledonien hall tirsdag 3. september kl 1830 – 2030..

Partiene stiller med sine beste folk – og politikerne utfordres på hvordan de ønsker å tilrettelegge for idretten i neste 4- årsperiode.

–              Ønsker partiene å bruke idretten som et viktig virkemiddel for at Kristiansand skal bli en god by å vokse opp og bo i?

–              Og hvordan vil partiene understøtte klubbene ved å tilrettelegge for den enorme innsatsen klubbene legger ned av frivillighet.

Debattleder er Eirik Vigsnes.

Spre denne mail og oppforde klubbens medlemmer til å møte frem og vise ansikt og engasjement foran byens politikere!

Med hilsen

Kristiansand idrettsråd.