Oppdatering coronasituasjonen 1.3.2021

Hei trenere og foreldrekontakter i Lund Hk,
Håndballaktivitet den kommende perioden
Lokale tiltak som gjelder fra 2. mars 2021 klokka 00.00 frem til 15.03 2021 kl.24.00:

– Alle arrangementer forbys
– Kamper og cuper mellom barn fra ulike klubber forbys.
– Treninger kan fortsatt gjennomføres for barn og unge.
– Fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år følger de nasjonale anbefalinger
– Enkeltarrangementer er ikke tillatt.

Styret i Lund HK oppfordrer alle til å følge lokale råd om munnbind og å begrense antall nærkontakter. Du kan forøvrig til enhver tid finne de gjeldende nåværende tiltakene på Kristiansand kommune sin hjemmeside.https://www.kristiansand.kommune.no/…/lokale-tiltak/

Regjeringen opererer med korte tidsfrister, noe som medfører at vi alle må være forberedt på en rask omstilling. Dersom det åpnes opp for kamper på tvers av kommunegrensene, vil vi starte opp med kamper så fort vi har mulighet for det. Det vil likevel være muligheter til å omberamme kamper for de lagene som ønsker det.
Region SørVest arbeider med ulike alternative modeller for Intersport 4’er håndball (6-8 år) og Aktivitetsserien (9-11 år), dersom det ikke åpnes opp for at lag fra ulike kommuner kan spille kamper mot hverandre. Vi vil fortløpende gjøre endringer i disse puljene og det vil sendes ut informasjon til de lagene det gjelder når nytt kampoppsett/puljeoppsett er klart.For regional kampaktivitet betyr det:

– Intersport 4’er håndball (6-8 år)· Regionen har ingen oppsatte Intersport 4’er arrangement (miniarrangement) helgen 6.-7. mars.
– Aktivitetsserie (9-11 år)· I puljer hvor det er flere lag fra forskjellige kommuner, ser vi på muligheter til å flytte arrangementet til en helg tidlig i april.· I puljer hvor flesteparten av lagene er fra samme kommune, vil de lagene som tilhører annen kommune tas ut av puljen. Vi vil forsøke å sette opp kamper for de lagene som ikke kan delta på arrangementet i sin hjemkommune dersom det lar seg gjøre.Vi vil lage nytt kampoppsett for de lagene som spiller i samme pulje og tilhører samme kommune. Kampoppsettet vil bli sendt ut til lagleder og klubb så fort det er klart.
– 12-årsklassen til og med Juniorserien (12-20 år)· Regionen går igjennom kamper som er satt opp t.o.m. 7. mars:
– Kamper som er mellom lag fra forskjellige kommuner, settes til fiktiv dato 1. mai.
– Vi oppfordrer klubbene til å flytte kamper mot lag fra samme kommune inn i denne perioden frem til midten av mars.
– Alle omberamminger er kostnadsfrie og regionen setter opp dommere på kampene som flyttes inn i denne perioden.
Regionalt sluttspill for 13- og 14-åringene avlyses:
Regionalt sluttspill for 13- og 14-åringene som opprinnelig skulle vært spilt 8.-9. mai i Stavanger idrettshall avlyses da seriespill må prioriteres. Kampene i A-seriene i disse klassene kan derfor spilles frem til 26. mai, på lik linje med resten av kampene i vår region.

Lund Hk
Styret

Treningsstopp til 18. januar!

I lys av dagens pressekonferanse der regjerningen ber om at:
«Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter»
blir det treningstopp for alle Lund Håndballklubbs lag til denne datoen eller til nye retningslinjer foreligger.
Mvh. Styret

Oppdatering Covid-19 fra Region SørVest

Til alle klubber i Region SørVest!

Informasjon om kampaktivitet i Region SørVest Torsdag 05.11.20, vedtok Norges håndballforbund å fryse all kampaktivitet for breddehåndballen fra 6.11 til og med tirsdag 10.11.Norges håndballforbund ønsker å være tydelige på at vi, sammen med klubbene våre, skal vise nødvendig ansvarlighet i denne svært krevende situasjonen.
Samtidig er det viktig å balansere dette med å opprettholde grunnleggende håndballaktivitet for barn og unge innenfor myndighetens retningslinjer.Vi ser at det er lokale forskjeller i både smitteutbrudd og smittevernstiltak i de ulike kommunene. Klubbene må selv sette seg inn i de lokale restriksjonene i sin kommune, og vurdere hva de føler seg trygge på å gjennomføre. Dersom andre lag ikke ønsker å delta på et arrangement, etter vurderinger gjort i samarbeid med klubbleder, skal arrangøren informeres i tillegg NHF Region SørVest.

Regjeringen la den 5. november frem nye nasjonale smittevernstiltak.
Region SørVest ønsker å holde mest mulig kampaktivitet i gang og har derfor gjort noen tiltak for at vi kan holde oss innenfor de gjeldende smittevernreglene. Mange er bekymret for situasjonen vi er i, noe som er veldig forståelig. Vi må likevel ha tillit til at de lokale og sentrale helsemyndighetene gjør de nødvendige vurderinger når det gjelder gjennomføring av aktivitet.Fysisk aktivitet er viktig for barn og unge. Det er også årsaken til at myndigheten har gitt oss en dispensasjon fra 1-meters regelen. På lik linje med at vi har et ansvar for å følge de til enhver tid gjeldende smittevernreglene, har vi også et ansvar for å gjennomføre den aktiviteten vi er satt til å gjøre.

Følgende vil gjelde for perioden frem til og med 29.november:
Intersport 4’er håndball 6, 7 og 8 år- Intersport 4’er håndball avlyses t.o.m. 29.11 på bakgrunn av nasjonale smittevernstiltak om en begrensning på 50 personer på arrangement.

Aktivitetsserie Jenter/Gutter 9 år- Aktivitetsserien for 9-åringene avlyses t.o.m. 29.11 på bakgrunn av nasjonale smittevernstiltak om en begrensning på 50 personer på arrangement.

Aktivitetsserien Jenter/Gutter 10 år og Jenter/Gutter 11 år– Vi ønsker å holde kampaktiviteten i gang i disse klassene.For å imøtekomme smittevernstiltakene reduseres det fra 2 til 1 kamp per lag per arrangement i Aktivitetsserien for 10- og 11-åringene.- Vi setter av 60 minutter til hver kamp, slik at de nødvendige smittevernstiltak skal kunne overholdes. I oddetallspuljer spiller hjemmelaget 2 kamper for at kampoppsettet skal gå opp.- Nytt kampoppsett for førstkommende helg vil bli offentliggjort innen onsdag 11.11. Nytt kampoppsett for de to påfølgende helgene vil bli offentliggjort fortløpende.

12-årklassen til Juniorserien– Kampene i 12-årsklassen til Juniorserien. Dersom kamper må avlyses på grunn av koronarelaterte årsaker, kan kampene omberammes kostnadsfritt. Lagene blir da enige om nytt kamptidspunkt og søker omberamming i TurneringsAdmin på vanlig måte. Årsaken til omberammingen må presiseres i kommentarfeltet.

Lag som skal spille kamper i Regionserien på tvers av fylkesgrensene– Klubber som har lag som skal spille kamper på tvers av fylkesgrensene, vil motta e-post med nærmere informasjon.

Kamper i 12-årsklassen – Juniorserien som ble utsatt i tidsperioden 06.11-10.11
Vi ber lagene bli enige om nytt kamptidspunkt for de kampene som ble utsatt i perioden 06.11-10.11, med unntak av reisekamper på tvers av fylkesgrensene. (Disse vil regionen sette opp med nytt tidspunkt.) Når lagene er enige om nytt kamptidspunkt søker et av lagene omberamming i TurneringsAdmin.

Kurs og samlinger– All fysisk aktivitet avlyses t.o.m. 29.11. dags dato ingen begrensning på kampavvikling. Disse kampene går derfor somfølger nasjonale føringer og har per normalt.

https://www.handball.no/regioner/region-sorvest/nyheter/2020/11/informasjon-om-kampaktivitet-i-region-sorvest/