Til Trenere/foreldrekontakter Lund Hk

Kristiansand kommune ber idretten om enda mer hjelp til å stoppe smitten, og særlig i uke 21:
Dette gjelder i første omgang frem til og med 30. mai.

Alle kamper/treningskamper uansett alder, i perioden til og med 30. mai, utsettes eller avlyses.
Alle treninger for de som nå går på ungdomstrinnet (2007 og eldre) avlyses
Treninger for de som går på barneskolen fortsetter som normalt, men anbefales at holder seg i sine treningsgrupper og en
bør tilstrebe færrest mulig nærkontakter i perioden
Foresatte og barn på ungdomstrinn og yngre blir oppfordret til å velge vekk aktiviteter om de har for mange. Kommunen ber klubbene sørge for at det ikke gis dårlig samvittighet eller redsel for konsekvenser for barn som ofrer idretten denne uka.

Kommunens direktør for kultur og innbyggerdialog ser dette er en krevende beskjed å få for klubber seint 2. pinsedag, men samtidig at det vil være mulig å overholde. Litt mer krevende er det kanskje at barn fra ungdomstrinnet og nedover anbefales å unngå å delta på for mange aktiviteter. Målet er å stoppe smitten slik at dette ikke brer seg videre fra russen og til andre grupperinger.

Styret
Lund HK

Oppdatering coronasituasjonen 1.3.2021

Hei trenere og foreldrekontakter i Lund Hk,
Håndballaktivitet den kommende perioden
Lokale tiltak som gjelder fra 2. mars 2021 klokka 00.00 frem til 15.03 2021 kl.24.00:

– Alle arrangementer forbys
– Kamper og cuper mellom barn fra ulike klubber forbys.
– Treninger kan fortsatt gjennomføres for barn og unge.
– Fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år følger de nasjonale anbefalinger
– Enkeltarrangementer er ikke tillatt.

Styret i Lund HK oppfordrer alle til å følge lokale råd om munnbind og å begrense antall nærkontakter. Du kan forøvrig til enhver tid finne de gjeldende nåværende tiltakene på Kristiansand kommune sin hjemmeside.https://www.kristiansand.kommune.no/…/lokale-tiltak/

Regjeringen opererer med korte tidsfrister, noe som medfører at vi alle må være forberedt på en rask omstilling. Dersom det åpnes opp for kamper på tvers av kommunegrensene, vil vi starte opp med kamper så fort vi har mulighet for det. Det vil likevel være muligheter til å omberamme kamper for de lagene som ønsker det.
Region SørVest arbeider med ulike alternative modeller for Intersport 4’er håndball (6-8 år) og Aktivitetsserien (9-11 år), dersom det ikke åpnes opp for at lag fra ulike kommuner kan spille kamper mot hverandre. Vi vil fortløpende gjøre endringer i disse puljene og det vil sendes ut informasjon til de lagene det gjelder når nytt kampoppsett/puljeoppsett er klart.For regional kampaktivitet betyr det:

– Intersport 4’er håndball (6-8 år)· Regionen har ingen oppsatte Intersport 4’er arrangement (miniarrangement) helgen 6.-7. mars.
– Aktivitetsserie (9-11 år)· I puljer hvor det er flere lag fra forskjellige kommuner, ser vi på muligheter til å flytte arrangementet til en helg tidlig i april.· I puljer hvor flesteparten av lagene er fra samme kommune, vil de lagene som tilhører annen kommune tas ut av puljen. Vi vil forsøke å sette opp kamper for de lagene som ikke kan delta på arrangementet i sin hjemkommune dersom det lar seg gjøre.Vi vil lage nytt kampoppsett for de lagene som spiller i samme pulje og tilhører samme kommune. Kampoppsettet vil bli sendt ut til lagleder og klubb så fort det er klart.
– 12-årsklassen til og med Juniorserien (12-20 år)· Regionen går igjennom kamper som er satt opp t.o.m. 7. mars:
– Kamper som er mellom lag fra forskjellige kommuner, settes til fiktiv dato 1. mai.
– Vi oppfordrer klubbene til å flytte kamper mot lag fra samme kommune inn i denne perioden frem til midten av mars.
– Alle omberamminger er kostnadsfrie og regionen setter opp dommere på kampene som flyttes inn i denne perioden.
Regionalt sluttspill for 13- og 14-åringene avlyses:
Regionalt sluttspill for 13- og 14-åringene som opprinnelig skulle vært spilt 8.-9. mai i Stavanger idrettshall avlyses da seriespill må prioriteres. Kampene i A-seriene i disse klassene kan derfor spilles frem til 26. mai, på lik linje med resten av kampene i vår region.

Lund Hk
Styret

Treningsstopp til 18. januar!

I lys av dagens pressekonferanse der regjerningen ber om at:
«Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter»
blir det treningstopp for alle Lund Håndballklubbs lag til denne datoen eller til nye retningslinjer foreligger.
Mvh. Styret