Retningslinjer….

Det er veldig hyggelig å se at så mange av lagene våre nå er i gang igjen med treninger.  Dessverre så slipper ikke koronaspøkelset helt taket, og det gjør at vi fremover må ha noen retningslinjer vi må følge:

Merk at reglene og retningslinjene kan endres på kort varsel og det anbefales at dere holder dere oppdatert på:

https://www.handball.no/nyheter/2020/05/handballens-egen-veileder-for-smittevern/

Alle som er tilstede i forbindelse med trening må registreres, også foreldre eller oppmenn og lignende. Dette kan gjøres i kommentarfeltet på det enkelte arrangement på Spond.

Når det gjelder kampavvikling er det jo en liten stund til vi skal i gang. Styret jobber med dette og avventer ytterligere informasjon fra håndballforbundet. Vi vil komme tilbake til dette før serien starter.

 • Det anbefales at antallet personer som deltar på en kamp/trening holdes på et minimum  (foreldre bes vente utenfor hallen)
 • Alle lag registrere spillere og trenere i Spond e.l, (pga. Smittesporing)
 • Lagene SKAL være ute av hallen når treningen er over og neste lag skal begynne. Husk å sette av nok tid til at jentene kommer ut før neste gruppe kommer inn
 • Starthallen skal holdes låst mens vi trener, slik at ingen uvedkommende slipper inn.
 • Kontakt Ole P for nøkkel
 • Husk å ta med håndsprit!
 • Trener for siste trening har ansvar for å sjekke at alle dører til hallen er låst når vi forlater den
 • Det er ikke tillatt å bruke garderober

Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 1 meters avstand innen hver gruppe. Dette innebærer også at aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. Det er åpnet for at en kan spille kamper/turneringer mot andre klubber/lag innenfor den enkelte region. Registrere spillere og trenere i Spond e.l (pga. Smittesporing)  

 • Alle personer på trening skal registreres med navn, telefonnummer og tidspunkt for mulig smittesporing

48-timers/2dagers regelen.
«Barn og unge under 20 år kan drive med flere idrettsaktiviteter parallelt og således delta i flere grupper per uke; for eksempel håndball en dag, fotball en annen dag og svømming en tredje dag. For å begrense antall nære kontakter og således redusere risiko for smitte, bør det vurderes å begrense antall aktiviteter per utøver dersom det innebærer deltagelse i mange ulike grupper. Av samme årsak bør bytte mellom ulike grupper innenfor samme idrett også begrenses.»

– Dette betyr at regelen om at det må gå minst to dager uten aktivitet dersom man skal bytte gruppe i er borte

Håndballens retningslinjer:

 1. Håndballens retningslinjer er et tillegg til, og ikke erstatning for, retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Gruppestørrelsen for trening er anbefalt til maksimalt 20 personer for alle håndballspillerne våre. Det gjelder både innendørs og utendørs. Flere slike grupper på maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet overholder smittevernrådene.
 2. Kun friske personer skal delta på trening.
 3. Håndhygiene skal utføres ved starten og avslutningen av økten. Vask hendene i lunket vann med såpe i minst 20 sekunder.
  a) Der håndvask ikke er mulig, kan alkoholbasert desinfeksjon være et godt alternativ, men dette er lite effektivt ved synlige skitne hender eller dersom hendene er våte
  b) Desinfeksjonsmidler skal alltid være tilgjengelig i hallen
 4. For spillere til og med 19 år gjelder:
  a) Treningene kan foregå med fysisk kontakt mellom utøverne
  b) Husk en meter mellom deltakerne både før og etter trening og i pauser/opphold i treningen
  c) Det er adgang til å spille kamper mot andre klubber/lag innenfor regionen
 5. For spillere fra og med 20 år gjelder fortsatt én-metersregelen før, under og etter trening.
 6. Når det byttes deltakere i gruppen skal det være minst to dager mellom treningene, f.eks. etter en helg (OBS! Helsedirektoratet har 13. august endret den overordnede veilederen. «48-timersregelen» er nå fjernet. Håndballens retningslinjer, pkt 6, gjelder følgelig ikke fra 13. august)
 7. Håndhilsing, klemming og unødvendig fysisk kontakt bør unngås.
 8. Deltakerne bør ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball og utstyr.
 9. For fellesutstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt, kan det vurderes om det er behov for renhold. Baller trenger ikke renhold utover normal praksis. Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyr vil risikoen for indirekte smitte være svært lav.
  Man kan bruke felles klister/klisterfjerner, hvis god håndhygiene praktiseres.
 10. Alle har hver sin flaske.
 11. Spiller og foreldre skal informeres grundig om smittevernregler generelt og håndballens retningslinjer spesielt.

Tips for gjennomføring av trening i hall:

 • Start treningene til ulike tider, slik at ikke alle flater starter til samme tid, da det vil skape fare for kø ut og inn av hallen
 • For trening i hall med én flate: Gi tid mellom treningene til å komme ut og inn av hallen uten trengsel
 • Merk gjerne opp én meters mellomrom i utsatte områder. Del gjerne opp områder der bagger o.l. blir liggende. Hver spiller har dermed ett område til sine ting
 • Det er viktig at det er nok trenere/voksne til stede for å kunne overholde smitteverntiltakene. Her vil det variere på bakgrunn av alder på gruppene
 • Foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen
 • Oppmøte og avslutningstider må overholdes
 • Gruppene pr. uke bør være med faste deltakere og fortrinnsvis deltakere fra samme område/skolekrets
 • Det anbefales ikke å bruke kollektivtransport. Er det en nødvendighet, bør gruppene deles i forhold til slike ting (område/skolekrets)

 

Klubb og trener må presisere at syke personer blir hjemme, også de med milde luftveisinfeksjoner. Det samme gjelder personer i karantene eller isolasjon. Du kan delta i trening igjen når du har vært symptomfri i minst 24 timer. Personer som møter opp med symptomer skal bortvises fra treningen.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/sjekkliste-for-godt-smittevern
Styret Lund HK

Regjeringen gjenåpner barne- og ungdomsidretten fra 1. august

Smittesituasjonen i Norge er stabil. Derfor åpner regjeringen for at barne- og ungdomsidretten fra 1. august får unntak fra 1-metersregelen. Denne beslutningen innebærer at det igjen åpnes for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser, skriver regjeringen i en pressemelding.

 

Helseminister Bent Høie sier at dette tiltaket er i tråd med regjeringens strategi om at gjenåpningen av samfunnet skal skje gradvis og kontrollert, og at barn og unge skal prioriteres.

I dag kan barn og unge under 20 år ha nærkontakt i faste grupper på inntil 20 personer i treningssammenheng. Fra 1. august gjøres det videre unntak fra avstandskravet ved gjennomføring av konkurranser innenfor idrettskretsene der alle deltakerne er under 20 år, og der aktiviteten ikke kan utføres som normalt dersom en skal overholde avstandskravet på minst én meter til enhver tid.

NIF gjør oppmerksom på at idrettskrets i dette tilfellet skal forstås som det offentliges regionale fylkesgrenser.

Dette betyr altså at det igjen åpnes for kamper og andre konkurransesituasjoner for barne- og ungdomsidretten opp til og med 19 år, innenfor de respektive idrettskretsenes grenser.
– Dette betyr at det nå vil være mulig å planlegge aktiviteter utover høsten. Det er viktig for både barna og idrettslagene, sier kulturminister Abid Q. Raja.

Ønsker ytterligere gjenåpning
Idrettspresident Berit Kjøll sier hun er glad for ytterligere gjenåpning av barne- og ungdomsidretten.
– Som tidligere kommunisert er det gledelig at regjeringen nå bekrefter at de åpner opp ytterligere fra 1. august slik at barne- og ungdomsidretten kan planlegge både kamper og idrettsarrangement utover høsten, sier Kjøll og legger til:
– Jeg ser virkelig frem til den dagen hvor det er normaltilstand for alle i norsk idrett. Jeg ser også frem til å få en snarlig konkret, og ikke minst etterlengtet åpningsdato for de over 20 år som driver med kontaktidretter, sier Kjøll.

Videre krav til arrangørene
Det stilles krav om at arrangører for idrettsarrangement for barn og unge tilrettelegger for at det kan holdes minst én meters avstand blant publikum. Arrangementet bør også gjennomføres i samsvar med råd gitt i smittevernveilederen for idrett og arrangementer. Det må tilrettelegges for at alle øvrige smitteverntiltak kan overholdes. Arrangør for arrangementet må legge til rette for at smittesporing kan gjennomføres hvis smitte oppdages i etterkant.

Konkurranser innenfor idrettskretsene regnes som arrangement. Covid-19-forskriften åpner for arrangementer med 200 mennesker til stede, i tillegg til ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement. Når det gjelder idrettsarrangement for barn og unge, regnes deltakerne inn i totalantallet på 200. Årsaken er at ved slike arrangementer vil deltagere og publikum ikke være adskilt, men blandes i ulike grupper under arrangementet.
Begrensningen er viktig for etterlevelse av smittevernråd, og for å sikre en effektiv smittesporing og oversikt, skriver regjeringen i pressemeldingen som kan leses i sin helhet her.

Kjøp klubbillett til Euro 2020 i desember i dag!

Kjøp klubbillett til Euro 2020 i desember i dag!

I desember skal Håndballjentene kjempe om EM-gull på hjemmebane – og nå kan ditt lag kjøpe klubbilletter!

EHF EURO 2020 for kvinner spilles 3.-20. desember, og Norge deler vertskapsansvaret med Danmark. Alle kampene til Håndballjentene vil bli spilt i Norge – innledningen foregår i Trondheim Spektrum, hovedrunden spilles i Stavanger Idrettshall, mens mesterskapet avsluttes med semifinaler, bronsefinale og finale i Telenor Arena på Fornebu. I Danmark er det Frederikshavn og Herning som er mesterskapsbyer.

 

Er du fra et håndballag eller medlem av en klubb som ønsker å overvære EHF EURO 2020 for kvinner? Da kan du være kvalifisert for klubbillett med tilhørende rabatt. Hvert lag eller medlem av en klubb som består av 10 eller flere personer kan booke maks 25 billetter per bestilling.
Merk: består håndballaget/medlemsgruppen av et større antall, må det gjøres flere bookinger i det offisielle billettsalget.

 

Klubbillett er forbeholdt norske håndballklubber, og det er «først til mølla»-prinsippet som gjelder.

 

For å kjøpe klubbilletter må du benytte lenken under med tilhørende kode.

 

Stavanger Idrettshall

Lenke: http://bit.do/KB_Stavanger

Kode: SVG-vUq6Nz

 

Her følger en veileder til hvordan du kjøper klubbilletter:

 

 1. Trykk på tilsendt lenke for å åpne kampanjesiden.

 

 1. Velg dato og trykk på «kjøp billetter»

 

 1. Du får nå muligheten til å «Velge rabattkode»
 • Velg «WOMAN’S EHF EURO 2020 – Klubbilletter
 • Legg deretter inn tilsendt kode
 • Trykk så på «Vis kampanje»
 1. Trykk enten på salkartet for å se hvilke seter som er tilgjengelige, eller be systemet finne de beste tilgjengelige plassene.

 

Dersom arrangementet blir avlyst eller endret slik at billettene ikke kan benyttes i desember 2020, følges Eventims retningslinjer. Refundering av billetter foregår gjennom Eventim, og gebyr og forsikring refunderes ikke

Spørsmål om klubbilletter kan rettes til lokal billettansvarlig i den aktuelle arenaen.

Trondheim Spektrum / NHF Region Nord: Toril Carlson – Toril.Carlson@handball.no

Stavanger Idrettshall / NHF Region SørVest: Jan Kåre Jakobsen – JanKare.Jakobsen@handball.no

Telenor Arena / NHF Region Øst: Iver Stølen – Iver.Stolen@handball.no

 

Mvh

NHF Region SørVest

Telefon: 51737870

e-post: nhf.rsvn@handball.no